Wypadki w Pracy

Specjalizujemy się w Roszczeniach za Wypadek w Pracy, w tym urazami spowodowanymi przez:

  • Poślizgnięcia/potknięcia z powodu braku znaków ostrzegawczych, złych warunków pracy lub niedostatecznego przeszkolenia
  • Podnoszenie ciężkich przedmiotów
  • Wypadki związane z maszynami
  • Wypadki drogowe związane z pracą
  • Wypadki w fabryce/na budowie, w tym wypadki na rusztowaniu
  • Zespół wibracyjny
  • Chorobę spowodowaną przez azbest
  • Choroby związane z miejscem pracy włącznie z przemysłową chorobą zapalenia skóry
  • Głuchotę związaną z miejscem pracy
  • Wypadki z powodu słabego przeszkolenia

Jeśli zgodzimy się zająć sprawą Twojego odszkodowania, Accident Injury Solicitors wypłaci Ci £100, kiedy zacznie się proces odszkodowania

Po więcej informacji kliknij tutaj

Możemy udzielić porady, jeśli chcesz złożyć roszczenie

Zacznij swoje roszczenie tutaj