Utrata Kończyn

Czy straciłeś kończynę jako rezultat zaniedbania lekarskiego, czy to na skutek wypadku, który nie był z Twojej winy, możesz być upoważniony do odszkodowania i Accident Injury Solicitors może być w stanie pomóc.

Utrata kończyny może być traumatycznym i zmieniającym życie wydarzeniem. W Accident Injury Solicitors, rozumiemy emocjonalne i finansowe naciski, które Cię dotykają po stracie kończyny lub amputacji. Pomożemy Ci otrzymać maksymalną kwotę odszkodowania by zabezpieczyć Twoje obecne i przyszłe potrzeby finansowe.

Możemy także pomóc zorganizować rehabilitację i tymczasowe zapłaty by pomóc krótkoterminowo i skontaktować z grupami wsparcia. W Accident Injury Solicitors, naszym celem są starania by zapewnić, że wszystkie potrzeby – fizyczne, psychologiczne i finansowe – są spełnione.

Ile odszkodowania mogę dostać?

Każdy uraz, jak i roszczenie jest inne. By mieć ogólne pojęcie, odwiedź nasz przewodnik na temat odszkodowań.

Zacznij moje roszczenie teraz