Poparzenia i Blizny

Dane pokazują, że prawie 200,000 ludzi odwiedza ambulatorium każdego roku z powodu poparzeń. Poparzenia i blizny, jakie zostawiają mogą być traumatyczne zarówno psychicznie, jak i fizycznie, a leczenie jest często kosztowne i bolesne.

Poparzenia mogą być spowodowane przez wiele czynników: bezpośrednie gorąco; chemikalia; prąd; promieniowanie; ocieranie i światło słoneczne mogą spowodować poparzenia różnego stopnia. Głębsze tkanki takie jak mięśnie i istotne organy mogą zostać uszkodzone w najgorszych przypadkach, ale większość poparzeń głównie wpływa na skórę.

Są trzy typy poparzeń. Poparzenia powierzchowne, kiedy tylko skóra jest uszkodzona. Ten typ poparzeń jest bolesny, ale nie pokrywa się pęcherzykami. Poparzenie słoneczne jest przykładem w tej kategorii. Częściowo głębokie poparzenia mają wpływ na głębsze partie skóry i pokrycie pęcherzykami jest częste. Głębokie poparzenia niszczą wszystkie warstwy skóry ofiary powodując znaczną zmianę koloru. Z powodu uszkodzenia nerwów, ten typ poparzeń jest często mniej bolesny niż częściowe poparzenia.

Jeżeli doznałeś poparzeń lub blizn w wypadku, który nie był z Twojej winy Accident Injury Solicitors upewni się, że dostaniesz maksymalną wysokość odszkodowania.

Zacznij moje roszczenie teraz