Nelaimingi atsitikimai darbe

Mes specializuojamės ieškinių dėl nelaimingų atsitikimų darbe srityje, įskaitant sužalojimus, patirtus dėl šių nelaimingų atsitikimų:

  • paslydimas ar suklupimas dėl įspėjamųjų ženklų stokos, prastų darbo sąlygų ar prasto mokymo;
  • sunkių objektų kėlimas;
  • su įrengimais susiję nelaimingi nutikimai;
  • su darbu susijusios eismo avarijos;
  • nelaimingi atsitikimai gamyklose ar statybvietėse, įskaitant nelaimingus atsitikimus ant pastolių;
  • vibracinė liga („baltų pirštų“ sindromas);
  • asbesto sukelta liga;
  • su darbo vieta susijusios ligos, įskaitant profesinį dermatitą;
  • su darbo vieta susijęs kurtumas;
  • nelaimingi atsitikimai, įvykę dėl prasto mokymo

Mes galime jums patarti, jei norite pateikti ieškinį

Pateikite savo ieškinį čia